phone icon 0968478386 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Điện mặt trời mái nhà 11kwp

Quy mô: 11kwp
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình
Chủ đầu tư: Anh Thương
Thời điểm triển khai: Tháng 6 năm 2019
Hệ thống gồm 34 tấm pin năng lượng mặt trời 330w; sử dụng inverter hòa lưới 10kw.
  • Điện mặt trời mái nhà 11kwp
  • Điện mặt trời mái nhà 11kwp
  • Điện mặt trời mái nhà 11kwp