phone icon 0968478386 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Điện mặt trời mái nhà 6kwp

Quy mô: 6kwp
Địa điểm: Hà Nội
Chủ đầu tư: Anh Lâm
Thời điểm triển khai: Tháng 5 năm 2019
- Hệ thống bao gồm 22 tấm pin 275wp
  • Điện mặt trời mái nhà 6kwp
  • Điện mặt trời mái nhà 6kwp
  • Điện mặt trời mái nhà 6kwp
  • Điện mặt trời mái nhà 6kwp
  • Điện mặt trời mái nhà 6kwp