email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Xây dựng cấu hình máy phát Điện mặt trời cho gia đình, biệt thự

Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để tiếp tục:
Đăng nhập bằng Google
Bạn vui lòng cung cấp một số thông tin cụ thể theo các bước sau:

1. Công suất máy phát

kW
Lưu ý Chỉ nên tính toán cho các thiết bị thật cần thiết, cần duy trì hoạt động ngay cả khi mất điện để giảm chi phí đầu tư ban đầu. Ví dụ như: cửa cuốn, cổng điện, camera an ninh, máy bơm nước sinh hoạt. Nếu cần dự phòng cho điều hòa thì chỉ nên đưa 1 chiếc, để khi mất điện mọi người trong gia đình có thể tập trung tại 1 phòng để ngủ tạm.

2. Vị trí dự kiến lắp đặt

Vui lòng nhập tọa độ của công trình dự kiến triển khai. Lưu ý: hiện hệ thống chỉ hỗ trợ các vị trí nằm trên lãnh thỗ Việt Nam.

hoặc chọn vị trí từ bản đồ

Thông tin vị trí: Chưa được chọn

3. Mô tả chi tiết

Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để tiếp tục:
Đăng nhập bằng Google

4. Dự toán mẫu

Kết quả mẫu cho 3 kW tại Long Biên, Hà Nội