email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Góc nghiêng tối ưu cho pin mặt trời

Mặt trời ở vị trí cao nhất vào buổi trưa, năng lượng bức xạ từ mặt trời là cao nhất và pin mặt trời có thể tạo ra nhiều năng lượng nhất. Vào buổi trưa, ở bán cầu bắc mặt trời nằm ở phía nam, vì vậy để pin mặt trời thu được nhiều năng lượng nhất chúng ta nên đặt tấm pin theo hướng nam với góc nghiêng hợp lý.

Góc nghiêng chính xác cho pin năng lượng mặt trời phụ thuộc rất nhiều yếu tố như bạn muốn thu được nhiều năng lượng nhất vào mùa hè thì bạn sẽ phải đặt pin nghiêng theo mặt trời vào các tháng mùa hè. Nếu chúng ta muốn cải thiện việc thu năng lượng vào mùa đông chúng ta phải đặt pin nghiêng phù hợp với các tháng mùa đông.

Nếu có điều kiện điều chỉnh hệ thống pin mặt trời trong suốt cả năm, chúng ta sẽ thu được năng lượng nhiều nhất trong suốt cả năm.

Bảng góc nghiêng của pin mặt trời tại một số vùng của Việt Nam


Khu vực Hà Nội


Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

53o

61o

69o

77o

85o

92o

85o

77o

69o

61o

53o

46oMùa đông           Mùa Xuân/Thu              Mùa hè

             

Nghiêng 46o      Nghiêng 69o            Nghiêng 92o


Lưu ý:

- Vào ngày 21/12 mặt trời mọc 81o Đông-Nam và lên cao nhất là 81o Tây-Nam

- Vào ngày 21/3 và 21/9, mặt trời mọc 91o Đông-Nam và lên cao nhất là 91o Tây-Nam

- Vào ngày 21/6, mặt trời mọc 101o Đông-Nam và lên cao nhất là 101o Tây-Nam


Khu vực tp.Hồ Chí Minh


Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

63o

71o

79o

87o

95o

102o

95o

87o

79o

71o

63o

56oMùa đông           Mùa Xuân/Thu              Mùa hè

                

Nghiêng 56o        Nghiêng 79o            Nghiêng 102o


Lưu ý:

- Vào ngày 21/12 mặt trời mọc 86o Đông-Nam và lên cao nhất là 86o Tây-Nam

- Vào ngày 21/3 và 21/9, mặt trời mọc 91o Đông-Nam và lên cao nhất là 91o Tây-Nam

- Vào ngày 21/6, mặt trời mọc 96o Đông-Nam và lên cao nhất là 96o Tây-Nam


Khu vực Buôn Mê Thuật


Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

61o

69o

77o

85o

93o

100o

93o

85o

77o

69o

61o

54oMùa đông           Mùa Xuân/Thu              Mùa hè

                

Nghiêng 54o        Nghiêng 77o            Nghiêng 100o


Lưu ý:

- Vào ngày 21/12 mặt trời mọc 85o Đông-Nam và lên cao nhất là 85o Tây-Nam

- Vào ngày 21/3 và 21/9, mặt trời mọc 91o Đông-Nam và lên cao nhất là 91o Tây-Nam

- Vào ngày 21/6, mặt trời mọc 97o Đông-Nam và lên cao nhất là 97o Tây-Nam

25/08/2015