phone icon 0868131657 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ

Quy mô: 10kWp
Địa điểm: Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc, 195 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thời điểm triển khai: Tháng 08-2016
Đây là dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện và thay thế máy phát điện khi mất điện. Dự án có 2 kích điện PrimeVolt hoà lưới và 5 kích điện off grid dự phòng khi mất điện
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ
 • Điện năng lượng mặt trời hoà lưới có dự trữ