email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên

Quy mô: 10kWp
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thời điểm triển khai: Tháng 08-2016
Đây là dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện và thay thế máy phát điện khi mất điện. Dự án có 2 kích điện PrimeVolt hoà lưới và 5 kích điện off grid dự phòng khi mất điện
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên
 • Điện lực Vĩnh Phúc - Công trình thí điểm đầu tiên