email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến

Quy mô: 10kWp
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
Thời điểm triển khai: Tháng 06 năm 2016
Hệ thống dàn Pin năng lượng mặt trời có thể dùng để thay phần mái, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho các công trình, vừa lại có điện dùng
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
  • Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến