phone icon 0968478386 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà

Quy mô: 10kWp
Địa điểm: 88 Nguyễn Khuyến
Chủ đầu tư: Khách sạn 88 Nguyễn Khuyến
Thời điểm triển khai: Tháng 06 năm 2016
Hệ thống dàn Pin năng lượng mặt trời có thể dùng để thay phần mái, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho các công trình, vừa lại có điện dùng
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà
  • Pin năng lượng mặt trời thay mái nhà