email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Nhà máy Cafe Minh Tiến

Quy mô: 400 kWp
Địa điểm:
Chủ đầu tư: diensach.com
Thời điểm triển khai: Tháng 10 năm 2020
Hệ thống với công suất 400 kWp hòa lưới, sử dụng tấm pin mặt trời do Điện Sạch thiết kế và OEM tại Việt Nam. Hệ thống giúp làm mát mái nhà xưởng, tạo doanh thu đều, bền vững trong thời gian dài cho nhà máy sản xuất.
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến
 • Nhà máy Cafe Minh Tiến