email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Biệt thự Vườn Đào

Quy mô: 45 kW hybrid
Địa điểm: Khu đô thị Vườn Đào - Hồ Tây - Hà Nội
Chủ đầu tư:
Thời điểm triển khai: Tháng 11 năm 2017
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào