email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Biệt thự Vườn Đào

Quy mô: 45 kW hybrid
Địa điểm:
Chủ đầu tư:
Thời điểm triển khai: Tháng 11 năm 2017
Hệ thống cung cấp công suất lên tới 45 kW 3 pha khi mất điện. Khi có điện, hệ thống hoạt động như những hệ thống điện mặt trời hòa lưới khác
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào
 • Biệt thự Vườn Đào