phone icon 0868131657 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Xây dựng cấu hình hệ thống điện mặt trời hòa lưới cho gia đình

Bạn vui lòng đăng nhập bằng Gmail để tiếp tục sử dụng tính năng này!
Bạn vui lòng cung cấp một số thông tin cụ thể theo các bước sau:

1. Vị trí dự kiến lắp đặt

Vui lòng nhập tọa độ của công trình dự kiến triển khai. Lưu ý: hiện hệ thống chỉ hỗ trợ các vị trí nằm trên lãnh thỗ Việt Nam.
vĩ độ Bắc
kinh độ Đông

hoặc chọn vị trí từ bản đồ

Thông tin vị trí: Chưa được chọn

2. Công suất lắp đặt dự kiến

Lưới điện đang sử dụng loại:
Chọn một trong 3 thông số sau:
đồng tiền điện
Công suất lắp đặt dự kiến 6.0 kWp
Công suất lắp đặt dự kiến 6.0 kWp
Diện tích dự kiến cần để lắp đặt tấm pin 50 m2

3. Tính toán chi tiết

Bạn vui lòng đăng nhập bằng Gmail để tiếp tục sử dụng tính năng này!