phone icon 0968478386 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Điện mặt trời hòa lưới 3 pha công suất lớn

Bạn vui lòng đăng nhập bằng Gmail để tiếp tục sử dụng tính năng này!
Bạn vui lòng cung cấp một số thông tin cụ thể theo các bước sau:
Nếu bạn đang tìm hệ thống Điện mặt trời hòa lưới (nối lưới) sử dụng cho điện 1 pha 220V 50Hz vui lòng click vào đây

1. Vị trí dự kiến lắp đặt

Vui lòng nhập tọa độ của công trình dự kiến triển khai. Lưu ý: hiện hệ thống chỉ hỗ trợ các vị trí nằm trên lãnh thỗ Việt Nam.
vĩ độ Bắc
kinh độ Đông

hoặc chọn vị trí từ bản đồ

Thông tin vị trí: Chưa được chọn

2. Công suất lắp đặt dự kiến

Chọn một trong các thông số sau:
Công suất Pin mặt trời 1000 kWp
Diện tích cần để lắp đặt tấm pin mặt trời 7000 m2

3. Mô tả chi tiết

Bạn vui lòng đăng nhập bằng Gmail để tiếp tục sử dụng tính năng này!