email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Điện mặt trời hòa lưới 3 pha công suất lớn

Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để tiếp tục:
Đăng nhập bằng Google
Bạn vui lòng cung cấp một số thông tin cụ thể theo các bước sau:

1. Vị trí dự kiến lắp đặt

Vui lòng nhập tọa độ của công trình dự kiến triển khai. Lưu ý: hiện hệ thống chỉ hỗ trợ các vị trí nằm trên lãnh thỗ Việt Nam.
vĩ độ Bắc
kinh độ Đông

hoặc chọn vị trí từ bản đồ

Thông tin vị trí: Chưa được chọn

2. Công suất lắp đặt dự kiến

Chọn một trong các thông số sau:
Công suất Pin mặt trời 1000.0 kWp
Diện tích cần để lắp đặt tấm pin mặt trời 7000 m2

3. Mô tả chi tiết

Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để tiếp tục:
Đăng nhập bằng Google

4. Dự toán mẫu

Kết quả mẫu cho 200 kWp tại Long Biên, Hà Nội