email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời độc lập

Thế nào là hệ thống Điện mặt trời độc lập? 

Hệ thống Điện mặt trời độc lập là hệ thống nguồn cung cấp điện mặt trời độc lập hoàn toàn với điện lưới quốc gia.

Hệ thống điện mặt trời độc lập bao gồm các thành phần cơ bản:

 1. Pin Mặt Trời (Solar Panels)
 2. Accu lưu trữ điện (Accu)
 3. Bộ điều khiển sạc điện từ pin mặt trời vào accu (Solar Charger)
 4. Bộ chuyển điện  từ Accu thành điện xoay chiều cấp cho thiết bị (Inverter)
 5. Dây dẫn và linh kiện đồng bộ.

Nguyên lý hoạt động:

Pin mặt trời chuyển hóa Năng Lượng Mặt Trời dưới dạng Quang Năng thành Điện Năng. Điện năng một chiều (DC) này được nạp vào Accu thông qua một bộ điều khiển sạc. Điện năng này sau đó lại được chuyển hóa thành Điện xoay chiều nhờ vào bộ Inverter và cung cấp cho thiết bị tiêu thụ điện.

Ưu điểm:

 • Khi bị cắt điện vẫn có điện.
 • Độc lập với điện lưới nên có thể sử dụng cho các ứng dụng lưu động.

Nhược điểm:

Do sử dụng nhiều thiết bị phụ trợ đi kèm nên toàn hệ thống có chung các nhược điểm là:

 • Chi phí bảo trì cao
 • Hiệu suất chuyển đổi không cao
 • Lượng điện phụ thuộc vào thời tiết

Ứng dụng:

 • Cấp điện độc lập cho một tòa nhà
 • Cấp điện độc lập cho một văn phòng làm việc
 • Cấp điện độc lập cho một thiết bị điện

Khuyến nghị sử dụng:

 • Những vùng chưa có điện lưới hoặc thường xuyên bị cắt điện.
 • Sử dụng cho hộ gia đình, nhà di động, thiết bị di động.

06/04/2014