email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Siêu thị Thương Chuyên - Thái Bình

Quy mô: 11kwp
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Anh Thương
Thời điểm triển khai: Tháng 6 năm 2019
Hệ thống gồm 34 tấm pin năng lượng mặt trời 330w; sử dụng inverter hòa lưới 10kw.
  • Siêu thị Thương Chuyên - Thái Bình
  • Siêu thị Thương Chuyên - Thái Bình
  • Siêu thị Thương Chuyên - Thái Bình