email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15kwp

Quy mô: 15kwp
Địa điểm: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Chủ đầu tư: Anh Ngọc
Thời điểm triển khai: Tháng 1 năm 2020
- Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 15kwp, gồm 41 tấm pin 370wp và inverter 15kw
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15kwp