email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ

Quy mô: 5.2 kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư: TA
Thời điểm triển khai: tháng 6 năm 2018
Hệ thống gồm: 20 tấm pin 260W Tynsolar, 1 inverter 5kW UrVolt, 4 ắc quy 12V 160AH SCB, khung inox chuyên dụng, thách thức thời gian
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ