email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

VIELINA - Tổ hợp Điện mặt trời, gió và Fuel Cell

Quy mô: 10kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư:
Thời điểm triển khai: Tháng 3 năm 2018
Hệ thống điện mặt trời kết hợp điện gió và pin nhiên liệu (Fuel Cell) phục vụ cho việc nghiên cứu và đào tạo các công nghệ năng lượng tái tạo của Viện Nghiên Cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá tại địa chỉ 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
  • VIELINA - Tổ hợp Điện mặt trời, gió và Fuel Cell
  • VIELINA - Tổ hợp Điện mặt trời, gió và Fuel Cell
  • VIELINA - Tổ hợp Điện mặt trời, gió và Fuel Cell
  • VIELINA - Tổ hợp Điện mặt trời, gió và Fuel Cell
  • VIELINA - Tổ hợp Điện mặt trời, gió và Fuel Cell
  • VIELINA - Tổ hợp Điện mặt trời, gió và Fuel Cell