email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời mái nhà 7,92kwp

Quy mô: 7,92kwp
Địa điểm: Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Chủ đầu tư: Anh Tuấn
Thời điểm triển khai: Tháng 6 năm 2019
Hệ thống điện mặt trời mái nhà 7,92kwp gồm: 24 tấm pin poly 330WP và inverter 8kw;
  • Hệ thống điện mặt trời mái nhà 7,92kwp
  • Hệ thống điện mặt trời mái nhà 7,92kwp
  • Hệ thống điện mặt trời mái nhà 7,92kwp
  • Hệ thống điện mặt trời mái nhà 7,92kwp
  • Hệ thống điện mặt trời mái nhà 7,92kwp