email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20kwp

Quy mô: 20 kwp
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Anh Sơn
Thời điểm triển khai: Tháng 1 năm 2020
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 20kw, gồm 57 tấm pin 370wp, inverter 20kw
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20kwp
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20kwp