phone icon 0968478386 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha

Quy mô: 5.4kW
Địa điểm: Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Chú Phán
Thời điểm triển khai: Tháng 5 năm 2018
Hệ thống gồm: - 20 tấm pin Vsun 270w - inverter hòa lưới 3 pha 7kw Growatt
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha