email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Trang trại nhà chú Phán - Thạch Thành

Quy mô: 5.4kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Chú Phán
Thời điểm triển khai: Tháng 5 năm 2018
Hệ thống gồm: - 20 tấm pin Vsun 270w - inverter hòa lưới 3 pha 7kw Growatt
  • Trang trại nhà chú Phán - Thạch Thành
  • Trang trại nhà chú Phán - Thạch Thành
  • Trang trại nhà chú Phán - Thạch Thành
  • Trang trại nhà chú Phán - Thạch Thành
  • Trang trại nhà chú Phán - Thạch Thành
  • Trang trại nhà chú Phán - Thạch Thành