email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Tập đoàn Hương Sen - Thái Bình

Quy mô: 3.12kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hương Sen
Thời điểm triển khai: Tháng 1 năm 2018
Hệ thống gồm: 12 tấm pin 260W tynsolar, inverter offgrid 4kW, 8 bình ắc quy 12V 160AH
  • Tập đoàn Hương Sen - Thái Bình
  • Tập đoàn Hương Sen - Thái Bình
  • Tập đoàn Hương Sen - Thái Bình
  • Tập đoàn Hương Sen - Thái Bình
  • Tập đoàn Hương Sen - Thái Bình