phone icon 0968478386 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Hệ thống điện mặt trời off grid

Quy mô: 3.12kW
Địa điểm: Bãi nổi trên sông Hồng-Thái Bình
Chủ đầu tư:
Thời điểm triển khai: Tháng 1 năm 2018
Hệ thống gồm: 12 tấm pin 260W tynsolar, inverter offgrid 4kW, 8 bình ắc quy 12V 160AH
  • Hệ thống điện mặt trời off grid
  • Hệ thống điện mặt trời off grid
  • Hệ thống điện mặt trời off grid
  • Hệ thống điện mặt trời off grid
  • Hệ thống điện mặt trời off grid