email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha

Quy mô: 5.4kw
Địa điểm: Hải Dương
Chủ đầu tư: Chú Gia
Thời điểm triển khai: Tháng 5 năm 2018
Hệ thống gồm: 20 tấm pin 270w Vsun, inverter 7kw growatt, module Wifi
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha