email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha

Quy mô: 2.7kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Chú Thành
Thời điểm triển khai: Tháng 8 năm 2018
Hệ thống gồm: 10 tấm pin 270W Vsun, inverter 3.3kW Solax X1 Air, khung nhôm chuyên dụng Số tiền tiết kiệm hàng tháng: 550,000 VND
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha