email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ

Quy mô: 2.34kw
Địa điểm: KĐT ecopark
Chủ đầu tư: Anh Kiên-Anh Tú
Thời điểm triển khai: Tháng 01 năm 2018
Hệ thống gồm: 9 tấm pin 260W tynsolar, inverter hybrid 4kw MPP, 4 bình ắc quy 12V 250AH
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ