phone icon 0968 478 386 | email icon hotro@diensach.com | facebook icongoogle icon

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự

Quy mô: 1.5kWp
Địa điểm: Khu đô thị EcoPark
Chủ đầu tư: Biệt thự Vườn Mai - EcoPark
Thời điểm triển khai: Năm 2015
Hệ thống có công suất từ 1.5 đến 4kWp. Hệ thống đã được triển khai tại một số khu đô thị như: Ciputra, EcoPark và Gamuda
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự