email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Điện mặt trời độc lập cho biệt thự tại EcoPark

Quy mô: 1.5kWp
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Biệt thự Vườn Mai - EcoPark
Thời điểm triển khai: Năm 2015
Hệ thống điện mặt trời lưu trữ có công suất từ 1.5 đến 4kWp. Hệ thống đã được triển khai tại một số khu đô thị như: Ciputra, EcoPark và Gamuda - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: 3,400,000 VND
  • Điện mặt trời độc lập cho biệt thự tại EcoPark
  • Điện mặt trời độc lập cho biệt thự tại EcoPark
  • Điện mặt trời độc lập cho biệt thự tại EcoPark
  • Điện mặt trời độc lập cho biệt thự tại EcoPark
  • Điện mặt trời độc lập cho biệt thự tại EcoPark
  • Điện mặt trời độc lập cho biệt thự tại EcoPark