email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời trên sông

Quy mô: 1.08kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư:
Thời điểm triển khai: Tháng 4 năm 2018
Hệ thống gồm 4 tấm pin Vsun 270w, inverter offgrid 3kVA, 2 ắc quy 12V 150AH
  • Hệ thống điện mặt trời trên sông
  • Hệ thống điện mặt trời trên sông
  • Hệ thống điện mặt trời trên sông
  • Hệ thống điện mặt trời trên sông
  • Hệ thống điện mặt trời trên sông