email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha

Quy mô: 3.24kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Anh Tuệ
Thời điểm triển khai: Tháng 5 năm 2018
Hệ thống gồm: 12 tấm pin 270W Vsun, inverter 3kW Primvolt, khung nhôm chuyên dụng
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha