email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra

Quy mô: 10kwp
Địa điểm: Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ đầu tư: Anh Cường
Thời điểm triển khai: Tháng 4 năm 2020
- Hệ thống gồm 28 tấm pin năng lượng mặt trời 370wp - 2 Inverter hòa lưới có dự trữ đầu ra công suất 5kw, đầu vào công suất 6kwp - 12 ắc quy viễn thông kín khí 200Ah/12V - Hệ thống có thể duy trì cấp điện khi điện lưới bị sự cố không có điện lưới trong thời gian dài - Trong trường hợp dùng không hết điện mặt trời thì có thể bán lại cho EVN
  • Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra
  • Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra
  • Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra
  • Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra
  • Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra
  • Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra
  • Hệ thống hòa lưới có dự trữ 10kw tại Ciputra