email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha

Quy mô: 8.4kW
Địa điểm: Hà Nội
Chủ đầu tư:
Thời điểm triển khai: Tháng 10 năm 2018
Hệ thống gồm: 28 tấm pin 300W Môn Dehui, inverter 10kW Cyber Power, khung inox 304 bền vững thời gian
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha