email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ

Quy mô: 2.34kW
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Anh Công
Thời điểm triển khai: Tháng 10 năm 2017
Hệ thống gồm: 9 tấm pin 260w tynsolar, inverter hybrid 4kW MPP, 4 ắc quy vision 12V 250AH
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ
  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ