email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark

Quy mô: 4.86kw
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Anh Chung
Thời điểm triển khai: tháng 4 năm 2018
Hệ thống gồm: - 18 tấm Pin năng lượng mặt trời 270W VSUN - 2 inverter hòa lưới có dự trữ 4kW Voltronic - 8 ắc quy 12V 250AH SCB - Khung nhôm chuyên dụng - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 14,000,000 VND
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark
  • Điện mặt trời hòa lưới có dự trữ tại EcoPark